Back to top

Journal de Bruges 20/12/1887 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)