Back to top

Journal de Bruges 15/12/1887 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)