Back to top

Journal de Bruges 20/11/1858 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)