Back to top

Journal de Bruges 25/5/1841 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)