Back to top

Journal de Bruges 11/5/1850 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)