Back to top

Onderweg van Steenbrugge naar Kortrijk

Titel Onderweg van Steenbrugge naar Kortrijk
Beschrijving Deze bijna 14 meter lange kaart toont het tracé van de aan te leggen steenweg tussen Steenbrugge (Sint-Michiels) en Ingelmunster in 1750. Ze vormt het sluitstuk van een economisch en militair belangrijk net van steenwegen in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw. De nieuwe steenweg verving de bestaande en vaak onbruikbare landweg tussen Brugge en Kortrijk. De kaart is mooi geïllustreerd met ingekleurde tekeningen van woonhuizen, molens, herbergen en kerken. De vele naamsvermeldingen van eigenaars van percelen, huizen, herbergen, bossen, vijvers en wegen die uitmonden op deze steenweg, maken van de kaart een uniek tijdsdocument.
Datering 1750
Bewaarinstelling Rijksarchief Brugge
Inventarisnummer Archief van de watering van Moerkerke noord over de Lieve, Kaarten, nr. 50