Back to top

Standaerd van Vlaenderen 19/12/1854 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)