Back to top

Journal de Bruges 31/12/1857 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)