Back to top

Standaerd van Vlaenderen 24/1/1860 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)