Back to top

Journal de Bruges 16/11/1872 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)