Back to top

Journal de Bruges 21/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)