Back to top

Journal de Bruges 19/11/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)