Back to top

Standaerd van Vlaenderen 5/2/1853 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)