Back to top

Journal de Bruges 22/7/1840 pagina 6 van 8

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)