Back to top

Journal de Bruges 18/5/1867 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)