Back to top

Journal de Bruges 21/11/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)