Back to top

Journal de Bruges 21/12/1907 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)