Back to top

Journal de Bruges 6/5/1905 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)