Back to top

Journal de Bruges 17/9/1846 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)