Back to top

Journal de Bruges 30/9/1841 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)