Back to top

Standaerd van Vlaenderen 29/6/1834 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)