Back to top

Journal de Bruges 31/3/1843 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)