Back to top

Journal de Bruges 2/10/1841 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)