Back to top

Detail

Naam project Brugge Jezuïetenklooster
Projectcode BR99/J
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Type onderzoek opgraving
Aangetroffen periodes nieuwe tijd
Uitvoerder Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw en restauratieplannen voor het project "Verversdijk" werd bouwhistorisch onderzoek verricht. Voorafgaand aan de restauratie van het pand is een beperkte opgraving in één van de kelders uitgevoerd.  Het onderzoek is gestart door de Dienst Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en verder afgewerkt door de Stedelijke Dienst Archeolgie van Brugge (Brugge Jezuïtenklooster verversdijk, BR99/VVD).
Een bakstenen beerput met rechthoekig grondplan (2,3 x 2,7 meter) die bij de restauratiewerken zou verdwijnen werd opgegraven en volledig uitgezeefd.
Het pand werd gebouwd in de periode 1699-1701, waardoor een terminus post quem wordt geboden voor de beerput en haar inhoud. Enkele bouwhistorische elementen suggereren een nieuwe bouwfase in het 2de kwart van de 18de eeuw, waarbij de latrines verdwenen zouden zijn. De gebruikers van de put waren de Jezuïeten die hier vanaf het einde van de 16de eeuw hun vestiging hadden. In het pand aan de Verdersdijk was het klooster gevestigd met onder meer een infirmerie en een brouwerij.(Zie ook Brugge Jezuïtencomplex, BR98/VVD; Brugge Verversdijk BR02/VVDI; Brugge Verversdijk, BR03/VVD II; Brugge Verversdijk, BR05/VVD III)


Publicatie DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Bieke 2000: Archeologisch Jaarrapport 1997-1999, in: Jaarboek 1997-1999, Brugge Stedelijke Musea, 131-191.
 
Vondsten Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.
 
Details Open beschrijving op
 
Collectie Musea Brugge - Raakvlak