Back to top

Standaerd van Vlaenderen 8/5/1852 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)