Back to top

Standaerd van Vlaenderen 10/4/1852 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)