Back to top

Journal de Bruges 30/3/1880 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)