Back to top

Journal de Bruges 5/9/1874 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)