Back to top

Journal de Bruges 29/6/1884 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)