Back to top

Journal de Bruges 9/12/1882 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)