Back to top

Journal de Bruges 17/4/1881 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)