Back to top

Journal de Bruges 4/9/1880 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)