Back to top

Journal de Bruges 9/8/1879 pagina 3 van 6

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)