Back to top

Journal de Bruges 16/12/1950 pagina 7 van 10

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)