Back to top

Journal de Bruges 19/5/1842 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)