Back to top

Journal de Bruges 20/6/1929 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)