Back to top

Journal de Bruges 11/10/1855 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)