Back to top

Journal de Bruges 22/9/1852 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)