Back to top

Journal de Bruges 29/7/1849 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)