Back to top

Memorieplaat Pruuost Hermes - Ludovicus, gedenkplaat

Titel Memorieplaat Pruuost Hermes - Ludovicus
Objectnaam gedenkplaat
Objectnummer PWV.0710.0385
Beschrijving Wit marmeren plaat, boven afgerond, rondom rond versierd met een parellijst. In de wikken links een lauriertak en rechts druiven. Centraal bovenaan een kelk met hostie geplaatste tegen een stralenkrans, geflankeerd door korenaren en druiventrossen. Onder de voet van de kelk een gevleugeld engelkopje midden wolken. Daaronder de epigrafie in kapitalen "D.O.M. / DENKT OP UWE LEYDSMANNEN DIE U HET WOORD GODS VERKONDIGD HEBBEN / EN UWE OOGEN SLAENDE OP HET EYNDE HUNS LEVENS, VOLGT HUN GELOOF NAE - HEBR. XIII, 7. / DE PAROCHIAENEN VAN ST KRUYS, WORDEN / VAN HUNNEN HERDER, / DEN EERWEERDEN HEER / HERMES - LUDOVICUS PRUUOST, / TE BRUGGE GEBOOREN DEN 25 AUGUSTUS 1760, / EERST ONDERPASTOR TE MEETKERKE EN TE ICHTEGHEM, DAER NAE PASTOR VAN LISSEWEGHE GEDEURENDE 8 JAEREN, / IN OCTOBER 1808 PASTOR VAN ST KRUYS WAER HY / OVERLEED IN HET PASTOREELHUYS DEN 12 JULY 1845, / NAER EEN EEUWIG JAERGETYDE GEFONDEERT EN MEEDELYK / GEHOLPEN TE HEBBEN TOT VERGROOTING DER ZELVE KERK. / IN HET ZELVE GRAF RUSTEN / ZYNEN BROEDER DEN EERWEERDEN HEER / PETRUS - JOANNES - JOSEPHUS PRUUOST, / LICENTIAET IN DE H. GODGELEERDHEYD, / GEDEURENDE 29 JAEREN KANONIK EN PASTOR VAN / EERSTE PORTIE DER COLLEGIAELE EN PAROCHIAELE / KERK VAN O.L.V. BINNEN BRUGGE DAER NAE 7 JAEREN / PASTOR VAN DE H. MARIA MAGDALEINA EN IN MAERT 1810 / PASTOR VAN ST JANS HOSPITAL BINNEN BRUGGE / WAER HY OVERLEED DEN 14 APRIL 1829 / IN DEN OUDERDOM VAN 84 JAEREN. / EN ZYNE ZUSTER JOUFVROUW / BARBARA-CAROLINA-JACOBA PRUUOST / OVERLEDEN DEN 11 MAERTE 1829, IN DEN OUDERDOM VAN 87 JAEREN. / R.I.P."
Type Objecten
Datering 1845 - 1845
Afmetingen Hoogte 245 cm, Breedte 143 cm
Details Open beschrijving op
 
Collectie: Sint-Kruis, Kerkbestuur Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

We vragen je e-mailadres om je een antwoord te kunnen bezorgen.