Back to top

Handschrift De Doppere Pagina 1 R

Vorige pagina van 144 Volgende pagina

Tvoyage ghedaen te Synay ende te

Jherusalem by mer Ancelmus

Adournes etcetera.

Int jaer .m.cccc.lxix., des maendaghes den .xixen. dach van sporkele, trocken te samen huuter goeder stede van Brugghe mijn heere Ancelmus Adournes, ruddre, heere van Corthuy in Scotlant, Lambrecht vanden Walle, Pieter Reyphin ende Jan de…meer lezen