Back to top

O wonderlic werc Pagina 9 R

Vorige pagina van 92 Volgende pagina
O wonderlic werc
BewaarinstellingOpenbare Bibliotheek Brugge
Inventarisnummerms. 711
Makerde Roovere, Anthonis; en andere dichters
Periode15de eeuw
Pagina details
Pagina9 R

Bron
Typehandschrift
TaalNederlands

Een arem ruud zondare, ic
Roupe om troost voor mine mesdaden.
Es bi mi mesproken woort, lettre of stic,
Van hu hier in, roupic ghenaden.
Opent mine ziele in zulc beraden,
Reverencie hu doende, nacht, tijt ende dach,
Ende zo hertelic in uwer minne baden
Dat ic hu tmijr zalicheit ontfanghen mach.
Salich Lam Gods, zent zonder verdrach
In mi tghelove, gheduerich staende.
Naer dit leven wilt gheven der inglen bejach
Ons, als scaepkins, in uwer wee hier ghaende.
Tloven van mi wilt zijn ontfaende
Nu dankelic, wien ic hier groete prezent,
Als wonderlic ghebenedijt Sacrament.