Back to top

O wonderlic werc Pagina 7 V

Vorige van 92 Volgende
O wonderlic werc
BewaarinstellingOpenbare Bibliotheek Brugge
Inventarisnummerms. 711
Makerde Roovere, Anthonis; en andere dichters
Periode15de eeuw
Pagina details
Pagina7 V

Bron
Typehandschrift
TaalNederlands

O inghelike spise, die niet en mindert,
hoe vele dat men di nut ende breect,
neemt niet meer dant eender keersen indert,
datmer duzentich keersen an ontsteect.
Gheen onreynicheit ooc men van di spreect
hoe onreyne zondaers di nutten met monden.
Want ghelijc daer zonnen schijn hier leect
up onreyne prijen, dieren ende honden,
gheene corupcye nes dies bevonden
inder edelre zonnen raeyen.
O lof, Sacrament toot eewighen stonden,
du en muechs ontreinen, ontrusten, ontpaeyen.
Alle kerstene priesters, hoe zondich zi zaeyen
maken di God ende du gheves consent.
Lof, wonderlic ghebenedijt Sacrament.