Back to top

O wonderlic werc Pagina 5 R

Vorige pagina van 92 Volgende pagina
O wonderlic werc
BewaarinstellingOpenbare Bibliotheek Brugge
Inventarisnummerms. 711
Makerde Roovere, Anthonis; en andere dichters
Periode15de eeuw
Pagina details
Pagina5 R

Bron
Typehandschrift
TaalNederlands

O verbolghen ghelove, al es ghedeelt
tbroodt enten wijn eerst warf in tween;
int consacreren wart zi gheheelt.
Materye ende vorme te zamen een,
want Xpristus levende lichaem reen
nes int broot niet zonder zijn eyghin bloet,
noch zijn bloet niet inden keilct ghemeen
zonder tlichaem daer tleven in es behoet,
maer onghedeelt in elc deel, vulmaect ende goed,
des Sacraments godlic gheaccoort.
Die materye es tbroot entie vloeyede vloet
des wijns, de vorme es tgodlic woort
dat die priester spreect ende dat Xpristus hoort:
dit es mijn vleesch ende bloet bekent.
Lof, wonderlic ghebenedijt Sacrament.