Back to top

O wonderlic werc Pagina 4 R

Vorige pagina van 92 Volgende pagina
O wonderlic werc
BewaarinstellingOpenbare Bibliotheek Brugge
Inventarisnummerms. 711
Makerde Roovere, Anthonis; en andere dichters
Periode15de eeuw
Pagina details
Pagina4 R

Bron
Typehandschrift
TaalNederlands

Fyghuere, scriftuere, natuere wijct.
Comparacie, sciencie, costume versciet.
Memorie, verstannesse, redene bezwijct.
Inglen noch menschen ghegrondens niet
hoe God ons zijn helich lichaem liet
teender spize, zijn werdich bloet voor dranc
in eens eeuwichs testaments bediet.
Broot, vleesch, wijn, bloet, noyt zulc ontfanc
gheweldich zijnde inder inglenzanc,
ende gheweldich, zo menne haer levende eerde,
in allen hostyen duer swoorts bedwanc.
Niet, dat dat brood te nieten keerde,
dat hi den apostelen zelve eerst leerde,
maer zijn veranderen wert in Gods lichaem ghewent.
Lof, wonderlic ghebenedijt Sacrament.