Back to top

O wonderlic werc Pagina 27 V

Vorige pagina van 92 Volgende pagina
O wonderlic werc
BewaarinstellingOpenbare Bibliotheek Brugge
Inventarisnummerms. 711
Makerde Roovere, Anthonis; en andere dichters
Periode15de eeuw
Pagina details
Pagina27 V

Bron
Typehandschrift
TaalNederlands

doe ghine vont te Jherusalem,
huwen zone, doe ghine hadt verloren
daer hi den joden leyde voren
exemplen, daer zi of waren versaghet;
so bidt hem, vrauwe, reyne maghet,
oft was dat icken verloos
om dattic zonde voor weldaet coos,
dat icken bi uwer verdiende vinde
ende hebbe ghenade met uwen kinde.

Ave Maria

Maria, vrauwe, maghet reene,
duer deere vander bliscap eene
die ghi hadt doe ghi ten temple
huwen zone offerdet teenen exemple,
entien ghebenediden conijnc,
Symeon in zinen aerme ontfijnc;