Back to top

Cartularium van de Drie Santinnen Pagina folio 5 V

Vorige van 162 Volgende
Cartularium van de Drie Santinnen
BewaarinstellingStadsarchief Brugge
InventarisnummerOud Archief, reeksnr. 30: Drie Santinnen, inv. nr. 1
Makeronbekend
Periode16de eeuw / 1474
Pagina details
Paginafolio 5 V
Ambacht en beroepcellenbroeders
dismeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
geestelijke
kapelaan
kapelaan van het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
klerk van de Vierschaar
lid van de Drie Santinnen
mersenier
notaris
poorter van Brugge
priester
ridder
LocatieOnze-Lieve-Vrouwekerk, Brugge
Tienduizend Martelaren, gilde
PersoonAlaerts, Johannes
Coren, Gervaes (Cooren, Gervaes)
Darley, Colaerd (van Herlay, Colaerd)
de Labye, Colaert (de Labbye, Colaert)
de Labye, Pieter (de Labbye, Pieter)
de Nobele, Louis
Sys, Jan de jonghe
van Herlay, Colaerd (Darley, Colaerd)
van Muelenbeke, Pieter
vanden Berghe, Jacob
vander Houwen, Raes
vander Moere, Pieter
Weiteman, Amand
Trefwoordarmenzorg
broederschappen, andere dan de Drie Santinnen
brooduitdeling
confrérie, andere dan de Drie Santinnen
gilden, andere dan de Drie Santinnen
jaargetijden en andere religieuze diensten
muziek
processie
provenen [brooduitdeling]

Context

RCDS 1

18 december 1474

Int jaer onsheeren duust vierhondert viere ende tseventich, int achste roomsche ghetal, sondaechs den achtiensten dach van december ter neghenster hueren voor de noene, des busdoms ons alderhelichs vaders in gode onsheeren Sixti, bij der voorsienicheit gods paus van die name de vierde in zijn vierde jaer.

De notaris Johannes Alaerts, priester, maakt in aanwezigheid van de getuigen meester Pieter vander Moere, priester en kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Louis de Nobele, Jan Sys de jonghe, Jacob vanden Berghe en Amand Weiteman, poorters van Brugge, de overeenkomst  bekend tussen Colaerd Darley, ridder, Gervaes Cooren, Pieter van Muelenbeke en Raes vander Houwen (inmiddels overleden), dismeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge, enerzijds, en de gebroeders Colaert en Pieter de Labye, poorters van Brugge, anderzijds, waarbij de dismeesters erkennen van Colaert en Pieter de Labye 79 ponden 4 schellingen groten Vlaams te hebben ontvangen ten behoeve van de armen, waarvoor zij zich verbinden tot het volgende:

  • Twee keer per jaar, op 27 juli en op 2 december, zullen zij een brooduitdeling organiseren voor 60 personen, arme parochianen van Onze-Lieve-Vrouw.
  • Elk jaar op 4 december, feest van de H. Barbara, moet 20 s. gr. Vl. worden uitgekeerd aan deken, zorgers en toezichthouders van het ghilde ende broederscepe dat men houd ten aultare vande heleghen vriendinnen Gods sinte Marie Magdaleene, Katherine ende Barbere staende inden suudommeganc int zuudoost hende van Onser Vrauwen Kerke, onlangs gesticht door de voornoemde gebroeders. Dit geld moet verdeeld worden voor de priesters, ministers, zangers, organist, voor het licht en de andere onkosten van de vijftien missen ter ere van de H. Catharina en de negen missen ter ere van de H. Barbara die jaarlijks aan dit altaar zullen worden gezongen.
  • Elk jaar krijgen de besturen van de gilden van de Drie Santinnen, van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, van de Tienduizend Martelaren en van Onze-Lieve-Vrouw van Gratie elk 4 s. gr., die zij zelf kunnen besteden.
  • De vier dekens van deze gilden en de Cellebroeders krijgen elk jaar elk twee dispenningen om die te verdelen aan wie het nodig heeft.
  • De leden van deze vier gilden zijn ertoe gehouden aan de drie processies en de twee jaargetijden die Pieter en Colaert de Labye gesticht hebben in de Onze-Lieve-Vrouwekerk deel te nemen
  • De vier gilden zullen elk op de dag van het jaargetijde nog elk afzonderlijk instaan voor een plechtige requiemmis.
  • De overeenkomst voorziet tevens in sancties indien de bepalingen niet worden nageleefd, waarbij de besturen van de vier gilden gevolmachtigd worden om het toezicht over de naleving van de overeenkomst uit te oefenen.

Kopie in Cartularium Drie Santinnen, f. 3r.-6v.

Regest: Schouteet, 1977, p. 373-374, nr. 9 (zeer beknopt en met verkeerde datering: 8 december 1474)


Bron
Typearchiefdocument