Back to top

Cartularium van de Drie Santinnen Pagina folio 42 V

Vorige pagina van 162 Volgende pagina
Cartularium van de Drie Santinnen
BewaarinstellingStadsarchief Brugge
InventarisnummerOud Archief, reeksnr. 30: Drie Santinnen, inv. nr. 1
Makeronbekend
Periode16de eeuw / 1474
Pagina details
Paginafolio 42 V
Ambacht en beroepschepen van Brugge
PersoonDamhoudre, Joos
Prumbout, Christiaen

Context

RCDS 24

8 februari 1504 n.s.

Dit verbodt was ghedaen int iaer duust vijfhondert ende drie voors. upden achsten dach van sporcle.

Joos Damhoudre en Christiaen Prumbout, schepenen van Brugge, maken hun vonnis bekend waarbij ze de rechtsopvolgers van Jan Debbout en Pieter Schellaert volgens de vereiste procedure oproepen het hier geciteerde beslag van 15 december 1503 (RCDS 23) op te heffen door aan hun verplichtingen te voldoen.

Kopie in Cartularium Drie Santinnen, f. 42r.-v.

Regest: SCHOUTEET, 1977, p. 379, nr. 29


Bron
Typearchiefdocument