Back to top

Memorielijst van de Brugse Schilders Pagina

Memorielijst van de Brugse Schilders
BewaarinstellingStadsarchief Brugge
InventarisnummerOud Archief, reeksnr. 314: Beeldenmakers
Makeronbekend
Periode15de eeuw / 1450-1801
Pagina details
Ambacht en beroeponbekend
Jaar1794
1795
1796
1797
1798
1799
1801
Persoonde Have, Jacobs
de Laheye, Joannes
Gambie, Joannes
Hoedt, Franscois
Suermon, Joannes
Syoens, Martinus
Tilleman, Jacobus

Bron
Typearchiefdocument

1794 is overleden den persoon van Jacobus Tilleman, fs. Martinus, en is begraven in het hospitael den 2 october als vry meester schilder
1795 den 2 July is overleden Joannes Suermon, schilder, en is begraven te St. Walburghe kerkhof
1796 den 20 Januaryus is overledenFranscois Hoedt, goreelmaeker in zijn dekenschaere, en hy heeft tweemael deken geweest en is begraven tot de Paters Discalsen in het panthof.
1797 den 30 April is overleden Jacobs de Have, Glaesemaeker, in zyn leven deken geweest van het let schilders en is begraven in het hospitael den 2 Meye 1797
1798 den 11 Augustus is overleden Martinus Syoens, fylius Joseph, geboortig van Daeseele, in den ouderdom van 71 jaeren, begraven in St.-Jacobs kerke, in Brugge, meester onder het let schilders.
1799 den 13 meye is overleden Joannes Gambie, filius Jan, in den ouderdom van 61 jaeren, eens deken geweest onder het let glaesemakers en is begraven in St-Jacobs kercke,
1801 den 23 februarius is overlenden Joannes de Laheye, en heeft deken geweest onder het let glaesemaekers en is begraven tot Sinte-Anna kerkke