Back to top

Memorielijst van de Brugse Schilders Pagina

Jan de Mil, Scild.
Jan van Eeckele, Scild.
Steven Roelant, Cleers.
Dr Loy vanden Huuse, Foeilieslaghere ende scildere
Andries Hespijn, Cleers.
Lowys Hansens Gorr.
Lowys Blandeijn, Scild.
Jan de Chijen, Glas.
Lucas Alberecht, Glas.
Anthuenis Meese, de jonghe, Scild.
Dierijck Zutterman, Sadelare.
Cornelis Hoppe, Cleers.
Fransoeis Tanckere, Clers.
Jan Pusseel, Scild.
Joos Pusceel Scild.
Meester Caerle de Wulf, priester ende
Cappelaen van Mombeleru